Takimi i Gjashtëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 tetor 2021

Organizatorët e Takimit

Këshilli Organizues:

Këshilli Shkencor: