Takimi i Gjashtëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 tetor 2021

Informata për udhëtimin

Informata më të hollësishme do të publikohen më vonë.