Takimi i Gjashtëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 tetor 2021

Udhëzime për qasje në seancat plenare, panelet tematike dhe konferencat e veçanta


Për të marrë pjesë në seancat e Takimit 2021 në mënyrë online përmes platformës Google.Meet, ju duhet që paraprakisht të regjistroheni për pjesmarrje.
Vegëzat (adresat) për lidhje në Google.Meet në seancat përkatëse i gjeni më poshtë në këtë faqe.


Linqet në Google.Meet sipas programit të Takimit 2021:

 1. Seanca plenare,
  të premten, më datën 01.10.2021, 10:00-11:00

  1. Hapja
  2. Përshëndetjet


 2. Panelet tematike,
  të premten, më datën 01.10.2021

  1. 11:00 – 12:30 Sfidat e arsimit shqiptar: Mësimi në distancë dhe digjitalizimi
  2. 13:30 – 15.00 Digjitalizimi në arsimin e lartë dhe në kërkimin shkencor
  3. 15:15 – 16:45 Digjitalizimi dhe shërbimet publike online


  të shtunën, më datën 02.10.2021

  1. 10:00 – 11:30 Zbatimi i dygjuhësisë në shoqëritë multietnike


 3. Konferencat shkencore,
  të shtunën, më datën 02.10.2021, prej orës 12:000

  1. 1.S1 Konferenca e Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës (Seanca 1)

  1. 1.S2 Konferenca e Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës (Seanca 2)

  1. Konferenca e Shkencave Juridike

  1. Konferenca e Shkencave të Natyrës, të Mjedisit dhe të Bujqësisë

  1. Konferenca e Shkencave të Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore dhe Politike

  1. Konferenca e Shkencave të Mjekësisë

  1. 2.S1 Konferenca e Shkencave të Inxhinierisë dhe Teknologjisë së Informacionit (Seanca 1)

  1. 2.S2 Konferenca e Shkencave të Inxhinierisë dhe Teknologjisë së Informacionit (Seanca 2)