Takimi i Gjashtëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 tetor 2021

Regjistrimi për pjesmarrje në Takimin e IASH-së

Informata më të hollësishme do të publikohet me kohë në këtë faqe.