Takimi i Gjashtëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 tetor 2021

Konferencat shkencore në kuadër të Takimit të IASH-së:


Konferencat shkencore:

 1. Konferenca e Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës
 2. Konferenca e Shkencave të Drejtësisë
 3. Konferenca e Shkencave të Bujqësisë
 4. Konferenca e Shkencave të Mjedisit
 5. Konferenca e Shkencave të Ekonomisë
 6. Konferenca e Shkencave të Natyrës
 7. Konferenca e Shkencave të Mjekësisë
 8. Konferenca e Shkencave të Inxhinierisë
 9. Konferenca e Shkencave të Teknologjisë së Informacionit
 10. Konferenca e Shkencave Shoqërore dhe Politike
 11. Konferenca: Terminologjia profesionale si veprimtari ndërdisiplinore