English
(english)

Takimi i Gjashtë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 01 - 04 shtator 2011

Data me rëndësi

Dërgimi i titullit dhe përmbledhjes së punimit:   deri më 10 Qershor 2011
Shpallja e përmbledhjeve të miratuara:   deri më 30 qershor 2011
Regjistrimi on-line për çdo pjesëmarrës pas dërgimit dhe miratimit të përmbledhjes bëhet së bashku me pagesën
  • për anëtarët e IASH-së 30 euro,
  • për pjesëmarrësit e tjerët 60 euro,
  • për studentët 10 euro
  deri më 10 gusht 2011
Regjistrimi për çdo pjesëmarrës
  • për anëtarët e IASH-së 40 euro,
  • për pjesëmarrësit e tjerët 70 euro
  pas datës 10 gusht 2011
Dërgimi i punimit për botim:
  • do të ketë informata plotësuese
  deri më 30 shtator 2011
Takimi:   01 shtator - 04 shtator 2011


Pagesat:
Informata rreth mënyrës së pagesës mund të lexoni në këtë faqe: Informata për pagesat