English
(english)

Takimi i Gjashtë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 01 - 04 shtator 2011

Informata për pagesat

Pagesa duhet bërë në llogarinë e Institutit Alb-Shkenca në Tiranë (BKT)

Adresa Bankare: BKT- Tirane për Institutin Albshkenca
Nr. llogarisë: 507360001
IBAN: AL8420511571360001CLTJCFEURA
SWIFT: NCBAALTX

BKT ka filiale të saj edhe në Kosovë, ku mund të bëhet pagesa pa komision shtesë.