English
(english)

Takimi i Gjashtë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 01 - 04 shtator 2011

Regjistrimi

Punimet që nuk dërgohen nëpërmjet sistemit ALPA nuk do të merren parasysh për paraqitje gjatë TAKIMIT VI në Prishtinë.

Informata më të hollësishme do të publikohet me kohë në këtë faqe.