English
(english)

Takimi i Gjashtë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 01 - 04 shtator 2011


Instituti i studiuesve shqiptarë Alb-Shkenca, organizon prej 01 - 04 shtator 2011 në Prishtinë Takimin e tij të Gjashtë.
Tema bosht e Takimit është:


STUDIUESIT SHQIPTARË FAKTOR I RËNDËSISHËM I INTEGRIMIT NË RRJEDHAT EVROPIANE


Takimi do të përmbajë 10 (dhjetë) konferenca shkencore. Konferencat do të organizohen në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra. Në kuadër të secilës konferencë do të organizohen disa simpoziume (seanca të veçanta).

Aktivitete të tjera do të jenë:


Kumtesat dhe i gjithë komunikimi gjatë Takimit Ndërkombëtar do të zhvillohen në gjuhën shqipe dhe angleze.


- Takimi i Parë i Alb-Shkencës u organizua në Tiranë më 18 Gusht 2006.
- Takimi i Dytë u organizua në Prishtinë prej 15-16 Gusht 2007.
- Takimi i Tretë u organizua në Tiranë prej 01-03 Shtator 2008.
- Takimi i Katërt u organizua në Tetovë prej 30 Gusht - 02 Shtator 2009.
- Takimi i Pestë u organizua në Tiranë prej 02-05 Shtator 2010.