English
(english)

Takimi i Gjashtë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 01 - 04 shtator 2011

Programet e Konferencave shkencore në kuadër të Takimit V të IASH-së:

  1. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Historisë, Kulturës dhe Gjuhësisë
  2. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Drejtësisë
  3. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Bujqësisë
  4. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjedisit
  5. Konferenca e Seksionit të Shkencave Ekonomike
  6. Konferenca e Seksionit të Shkencave Natyrore
  7. Konferenca e Seksionit të Shkencave Mjekësore
  8. Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit
  9. Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike
  10. Konferenca Integrimet Evropiane