English
(english)

Takimi i Gjashtë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 01 - 04 shtator 2011

Banimi në Prishtinë

Informata të tjera rreth mundësive të banimit në Prishtinë gjatë kohës së Takimit do të publikohen herë pas here në këtë faqe.