Takimi i Shtatëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 30 shtator - 02 tetor 2022

Programet e Konferencave shkencore në kuadër të Takimit të IASH-së:

Informata më të hollësishme do të publikohen më vonë.