Takimi i Shtatëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 30 shtator - 02 tetor 2022

Foto

.


Video

Foto dhe video nga Takimi do të publikohen më vonë.