Takimi i Shtatëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 30 shtator - 02 tetor 2022


FUSHAT-DREJTIMET SHKENCORE sipas të cilave do të organizohen konferencat janë:

  1. Filologjia, Historia dhe Kultura
  2. Drejtësia
  3. Bujqësia dhe Agrobiznesi
  4. Ekonomia
  5. Shkencat e Natyrës dhe Mjedisi
  6. Mjekësia
  7. Inxhinieria dhe Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit
  8. Shkencat Shoqërore dhe Politike