Takimi i Shtatëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 30 shtator - 02 tetor 2022

Informata aktuale rreth Takimit


[8.]                                         -  
[7.]     28 tetor 2022   -   Është publikuar "Libri i pĂ«rmbledhjeve / Book of Proceedings" si dhe ligjëratat nga panelet tematike nga Takimi XVII në Tiranë [ PDF, 3388 KB ]
[6.]     28 shtator 2022   -   Është publikuar Programi i Takimit XVII në Tiranë
[5.]     15 qershor 2022   -   Me kërkesë të shumë të të intresuarve, afati për dërgimin e përmbledhjeve është zgjatur deri më 30.06.2022 (Data me rëndësi)
[4.]     31 maj 2022   -   Afati për dërgimin e përmbledhjeve është zgjatur deri më 15.06.2022 (Data me rëndësi)
[3.]     07 maj 2022   -   Autorët janë të ftuar që të dërgojnë përmbledhjet e tyre për prezantim në Takimin 2022.
Sistemi ALPA për dërgimin e përmbledhjeve është i hapur.
[2.]     26 mars 2022   -   Është publikuar Thirrja e parë për Takimin XVII në Tiranë [PDF, 377 KB]
[1.]     23 mars 2022   -   Aktivizimi i faqës për Takimin XVII të Alb-Shkencës