Takimi i Shtatëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 30 shtator - 02 tetor 2022

Partnerët/Mbështetës të takimit/DonatorëtInstituti i studiuesve shqiptarë Alb-Shkenca
(organizator)

Akademia e Shkencave e Shqipërisë
(bashkëorganizator)

Fakulteti i Shkencave të Natyrës
i Universitetit të Tiranës

(bashkëorganizator)

NOA
(Gold Sponsor)

ABI
(Platinium Sponsor)