Takimi i Shtatëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 30 shtator - 02 tetor 2022


PANELET TEMATIKE:

  1. PANELI 1: Programet e përbashkëta kërkimore - hapësirë për efektivitetin e kërkimit shkencor e të inovacionit
  2. PANELI 2: Burimet energjetike dhe alternativat e zhvillimit perspektiv
  3. PANELI 3: Ndryshimet ekonomike dhe perspektivat e zhvillimit
  4. PANELI 4: Sistemi shëndetësor në situatën post-Covid-19