Takimi i Gjashtëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 tetor 2021

Dërgimi i përmbledhjeve në mënyrë elektronike (online)

Sistemi nuk është akoma online.
Së shpejti ...

Për më shumë se si të dërgoni punimin, ju mund të lexoni te faqja me informata për autorët.