English
(english)

Takimi i Dhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 28 - 30 gusht 2015

Udhëtimi për në Maqedoni

Informata më të hollësishme do të publikohen më vonë.