English
(english)

Takimi i Dhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 28 - 30 gusht 2015

Banimi në Shkup

Mundësi banimi për pjesmarrësit gjatë konferencave të Takimit të Shkupit 2015.

Për rezervim dhe akomodim, ju lutemi të kujdeset secili në mënyrë private: