English
(english)

Takimi i Dhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 28 - 30 gusht 2015

Informata rreth lokalitetit

Konferencat e Takimit 2015 do t'i zhvillojnë punimet në lokalet (e dispersuara në Shkup) të të dy universiteteve,
që midis tyre nuk janë larg: 5-10 ecje në këmbë;


Informata më të hollësishme do të publikohen me kohë në këtë faqe.