English
(english)

Takimi i Dhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 28 - 30 gusht 2015

Konferencat shkencore në kuadër të Takimit X të IASH-së:


Punimet qe nuk jane prezantuar në kuadër të Takimit X të IASH-së:

 1. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës
 2. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Drejtësisë
 3. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Bujqësisë
 4. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjedisit
 5. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Ekonomisë
 6. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Natyrës
 7. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjekësisë
 8. Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit
 9. Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike
 10. Konferenca ndërdisiplinore: "Terminologjia profesionale si veprimtari ndërdisiplinore"

Konferencat shkencore:

 1. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës
 2. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Drejtësisë
 3. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Bujqësisë
 4. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjedisit
 5. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Ekonomisë
 6. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Natyrës
 7. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjekësisë
 8. Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit
 9. Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike
 10. Konferenca ndërdisiplinore: "Terminologjia profesionale - veprimtari ndërdisiplinore"
 11. Simpoziumi: "Informatika në shkencat e tjera"