English
(english)

Takimi i Dhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 28 - 30 gusht 2015

Programet e Konferencave shkencore në kuadër të Takimit të IASH-së:

  1. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës
  2. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Drejtësisë
  3. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Bujqësisë
  4. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjedisit
  5. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Ekonomisë
  6. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Natyrës
  7. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjekësisë
  8. Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit
  9. Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike
  10. Konferenca ndërdisiplinore: "Terminologjia profesionale si veprimtari ndërdisiplinore"