English
(english)

Takimi i Dhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 28 - 30 gusht 2015

Data me rëndësi

Dërgimi i titullit dhe përmbledhjes së punimit:   deri më 15 maj 2015
Shpallja e përmbledhjeve të miratuara:   deri më 15 qershor 2015
Pagesa e pjesëmarrjes në Takimin e X-të
  • për anëtarët e IASH-së 20 euro,
  • për pjesëmarrësit e tjerët 60 euro,
  • për studentët (Bachelor dhe Master) 10 euro
  deri më 15 korrik 2015
Regjistrimi për çdo pjesëmarrës (on desk)
  • për anëtarët e IASH-së 50 euro,
  • për pjesëmarrësit e tjerët 100 euro
  pas datës 15 korrik 2015
Dërgimi i punimit të plotë për botim te Revista AKTET:
  • do të ketë informata plotësuese
  autorët do të njoftohen me kohë pas Takimit 2015
Takimi:   28 gusht - 30 gusht 2015
     


Pagesat:
Informata rreth mënyrës së pagesës mund të lexoni në këtë faqe: Informata për pagesat