ALB-SHKENCA:Takimi V Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Tiranë, Shqipëri 2010
English
(english)

Takimi i Pestë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 02 - 05 shtator 2010

 

Informata për autorët

Formati i punimëve:
Punimet e dërguara duhet të jenë të formatuara sipas shabllonit të përgaditur enkas për këtë Takim: Formulari 1.

Dërgimi online i punimëve:
Punimet i dërgoni online duke plotësuar formularin në këtë adresë: Formulari online.

Udhëzime për përgaditjen e abstrakteve:
Të interesuarit mund të lexojnë disa udhëzime për përgaditjen e abstraketeve : Udhëzime.