ALB-SHKENCA:Takimi V Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Tiranë, Shqipëri 2010
English
(english)

Takimi i Pestë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 02 - 05 shtator 2010

 

Informata rreth lokalitetit

Takimi shkencor i Alb-Shkencës për këtë vit ka përfunduar.
Konferencat e Takimit janë organizuar në sallat e Tirana International Hotel.