ALB-SHKENCA:Takimi V Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Tiranë, Shqipëri 2010
English
(english)

Takimi i Pestë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 02 - 05 shtator 2010

 

Regjistrimi i shënimeve tuaja

Regjistrimi është i mbyllur.
Takimi shkencor i Alb-Shkencës për këtë vit ka përfunduar.