ALB-SHKENCA:Takimi V Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Tiranë, Shqipëri 2010
English
(english)

Takimi i Pestë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 02 - 05 shtator 2010Foto

 
Takimi i Peste i Institutit Alb-Shkenca ne Tirane 2010   [24 Foto]
Takimi i Peste i Institutit Alb-Shkenca ne Tirane, 02-05.09.2010