ALB-SHKENCA:Takimi V Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Tiranë, Shqipëri 2010
English
(english)

Takimi i Pestë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 02 - 05 shtator 2010

 

Instituti i studiuesve shqiptarë Alb-Shkenca, organizon prej 02 - 05 shtator 2010 në Tiranë Takimin e tij të Pestë.
Tema bosht e Takimit është:


INTEGRIMI I DIASPORËS
NË SHKENCËN, EKONOMINË DHE KULTURËN SHQIPTAREGjatë Takimt të Pestë në Tiranë, Instituti Alb-Shkenca organizon edhe disa Konferenca Shkencore.


- Takimi i Parë i Alb-Shkencës u organizua në Tiranë më 18 Gusht 2006.
- Takimi i Dytë u organizua në Prishtinë prej 15-16 Gusht 2007.
- Takimi i Tretë u organizua në Tiranë prej 01-03 Shtator 2008.
- Takimi i Katërt u organizua në Tetovë prej 30 Gusht - 02 Shtator 2009.