ALB-SHKENCA:Takimi V Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Tiranë, Shqipëri 2010
English
(english)

Takimi i Pestë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 02 - 05 shtator 2010

 

Data me rëndësi

Dërgimi i titullit dhe përmbledhjes së punimit:   deri më 15 maj 2010
Shpallja e përmbledhjeve të miratuara:   deri më 15 qershor 2010
Regjistrimi për çdo pjesëmarrës
(për anëtarët e IASH-së 30 euro, për të tjerët 60 euro):
  deri më 15 korrik 2010
Regjistrimi për çdo pjesëmarrës
(për anëtarët e IASH-së 30 euro, për të tjerët 100 euro):
  deri më 2 shtator 2010
Dërgimi i punimit për botim:   deri më 30 shtator 2010
Takimi:   02 shtator - 05 shtator 2010


Pagesat:
Informata rreth mënyrës së pagesës mund të lexoni në këtë faqe: Informata për pagesat