Takimi i Tetëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 13 - 14 tetor 2023

Informata për udhëtimin

Informata më të hollësishme do të publikohen më vonë.