Takimi i Tetëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 13 - 14 tetor 2023

Organizatorët e Takimit

Këshilli Organizues:


Këshilli Shkencor: