Takimi i Tetëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 13 - 14 tetor 2023

Informata aktuale rreth Takimit


[10.]                                         -  
[9.]     12 shtator 2023   -   Janë publikuar posterat e paneleve tematike.
[8.]     12 shtator 2023   -   Është publikuar versioni përfundimtare, me programet e konferencave .
[7.]     11 shtator 2023   -   Është publikuar Programi përfundimtare për Takimin XVIII në Prishtinë.
[6.]     10 tetor 2023   -   Me kërkesë të shumë të të intresuarve, afati për dërgimin e përmbledhjeve është zgjatur deri më 15.09.2023 (Data me rëndësi)
[5.]     22 gusht 2023   -   Është publikuar Thirrja përfundimtare për Takimin XVIII në Prishtinë [PDF, 2.4 MB]
[4.]     05 korrik 2023   -   Është publikuar Thirrja e plotë për Takimin XVIII në Prishtinë [PDF, 2.4 MB]
[3.]     09 qershor 2023   -   Autorët janë të ftuar që të dërgojnë përmbledhjet e tyre për prezantim në Takimin 2023.
Sistemi ALPA për dërgimin e përmbledhjeve është i hapur.
[2.]     05 qershor 2023   -   Është publikuar Thirrja e parë për Takimin XVIII në Prishtinë [PDF, 2417 KB]
[1.]     20 prill 2023   -   Aktivizimi i faqës për Takimin XVIII të Alb-Shkencës