Takimi i Tetëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 13 - 14 tetor 2023

Programet e Konferencave shkencore në kuadër të Takimit të IASH-së:

Informata më të hollësishme do të publikohen më vonë.