English
(english)

Takimi i Nëntë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 29 - 31 gusht 2014

Regjistrimi

Regjistrimi on-line, pasi që të keni bëre pagesen bëhet në adresen elektronike:

Regjistrimi për pjesmarrje dhe marrja e dokumentëve rreth Takimit (programet e konferencave, Libri i abstrakteve, etj.) bëhet në: