English
(english)

Takimi i Nëntë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 29 - 31 gusht 2014

Informata aktuale rreth Takimit


[10.]                                         -  
[9.]     22 gusht 2014   -   Informata në lidhje me lokalitetin, regjistrimin 'on desk' dhe hapjen e Takimit i gjeni në rubriken Regjistrimi.
[8.]     16 gusht 2014   -   Informata të reja në lidhje me banimin i gjeni në rubriken Informata për banimin.
[7.]     07 gusht 2014   -   Programet e konferencave i gjeni në rubriken Programi.
[6.]     28 korrik 2014   -   Afati i parë për regjistrim në Takimin 2014 (me çmim më të ulët), përfundon me daten 31 korrik 2014 (shih edhe Data me rëndësi ). Për më shumë, shikoni në faqen për regjistrim.
[5.]     31 maj 2014   -   Është shtyer afati për dërgimin e përmbledhjeve deri më 07.06.2014.
[4.]     21 maj 2014   -   Thirrja e dytë e aktualizuar për Takimin IX të Alb-Shkencës në Prishtinë [PDF, 204 KB]
[3.]     09 maj 2014   -   Është hapur sistemi ALPA për dërgimin e përbledhjeve për Takimin 2014 në Prishtinë.
[2.]     09 maj 2014   -   Thirrja e dytë për Takimin IX të Alb-Shkencës në Prishtinë [PDF, 203 KB]
[1.]     21 janar 2014   -   Thirrja e parë për Takimin IX të Alb-Shkencës në Prishtinë [PDF, 292 KB]