English
(english)

Takimi i Nëntë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 29 - 31 gusht 2014

Data me rëndësi

Dërgimi i titullit dhe përmbledhjes së punimit:   deri më 07 qershor 2014
Shpallja e përmbledhjeve të miratuara:   deri më 30 qershor 2014
Pagesa e pjesëmarrjes në Takimin e IX-të
  • për anëtarët e IASH-së 20 euro,
  • për pjesëmarrësit e tjerët 60 euro,
  • për studentët (Bachelor dhe Master) 10 euro
  deri më 31 korrik 2014
Regjistrimi për çdo pjesëmarrës (on desk)
  • për anëtarët e IASH-së 100 euro,
  • për pjesëmarrësit e tjerët 100 euro
  pas datës 31 korrik 2014
Dërgimi i punimit të plotë për botim te Revista AKTET:
  • do të ketë informata plotësuese
  deri më 30 shtator 2014
Takimi:   29 gusht - 31 gusht 2014
     


Pagesat:
Informata rreth mënyrës së pagesës mund të lexoni në këtë faqe: Informata për pagesat