ALB-SHKENCA:Takimi IX Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, Prishtinë, Kosovë 2014
English
(english)

Takimi i Nëntë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 29 - 31 gusht 2014

Foto

 
Takimi i Nente i Institutit Alb-Shkenca ne Prishtine 2014   [21 Foto]
Takimi i Nente i Institutit Alb-Shkenca ne Prishtine, 29-30.08.2014