English
(english)

Takimi i Shtatë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 29 - 31 gusht 2012

Organizatorët e Takimit

Këshilli Organizues:

Këshilli Shkencor: