English
(english)

Takimi i Shtatë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 29 - 31 gusht 2012

Data me rëndësi

Dërgimi i titullit dhe përmbledhjes së punimit:   deri më 31 maj 2012
Shpallja e përmbledhjeve të miratuara:   deri më 30 qershor 2012
Regjistrimi on-line për çdo pjesëmarrës pas dërgimit dhe miratimit të përmbledhjes bëhet së bashku me pagesën
  • për anëtarët e IASH-së 30 euro,
  • për pjesëmarrësit e tjerët 60 euro,
  • për studentët 10 euro
  deri më 31 korrik 2012
Regjistrimi për çdo pjesëmarrës
  • për anëtarët e IASH-së 50 euro,
  • për pjesëmarrësit e tjerët 80 euro
  pas datës 31 korrik 2012
Dërgimi i punimit për botim:
  • do të ketë informata plotësuese
 
Takimi:   29 gusht - 31 gusht 2012


Pagesat:
Informata rreth mënyrës së pagesës mund të lexoni në këtë faqe: Informata për pagesat