English
(english)

Takimi i Shtatë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 29 - 31 gusht 2012

Konferencat shkencore në kuadër të Takimit VII të IASH-së:

 1. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës
 2. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Drejtësisë
 3. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Bujqësisë
 4. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjedisit
 5. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Ekonomisë
 6. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Natyrës
 7. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjekësisë (i.)
 8. Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit
 9. Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike
 10. Konferencat plenare ndërdisiplinore
  (1) "Mendimi shkencor gjithëshqiptar në pragshekullin e dytë të Pavarësisë Kombëtare: arritje, detyra, strategji"
  (2) "Shqiptarët dhe fqinjët në 100-vjetorin e Pavarësisë Kombëtare: e kaluara, e tashmja, e ardhmja. Rasti i marrëdhënieve shqiptaro-maqedonase: prej konfliktit e ndarjes drejt tolerancës, mirëkuptimit e bashkëjetesës ndëretnike"

 1. Sivjet, për herë të parë, në këtë konferencë, mirëpriten punime për simpoziumin ndërdisiplinor me temë:
  "Ndikimi i ndotësve të mjedisit në shëndetin e njeriut"