English
(english)

Takimi i Dymbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 01 - 03 shtator 2017

Organizatorët e Takimit

Këshilli Organizues:

Këshilli Shkencor: