English
(english)

Takimi i Dymbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 01 - 03 shtator 2017

Data me rëndësi

Dërgimi i titullit dhe përmbledhjes së punimit:   deri më 31 maj 2017
Shpallja e përmbledhjeve të miratuara:   deri më 30 qershor 2017
Pagesa e pjesëmarrjes në Takim:
  • për anëtarët e IASH-së 50 euro (30 euro anëtarësia + 20 euro pjesëmarrja në Takimin XII),
  • për pjesëmarrësit e tjerët 60 euro,
  deri më 20 gusht 2017
Regjistrimi për çdo pjesëmarrës (on desk):
  • për anëtarët e IASH-së 100 euro,
  • për pjesëmarrësit e tjerët 100 euro
  pas datës 20 gusht 2017
Takimi:   01 - 03 shtator 2017
     


Pagesat:
Informata rreth mënyrës së pagesës mund të lexoni në këtë faqe: Informata për pagesat