English
(english)

Takimi i Dymbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 01 - 03 shtator 2017

Informata aktuale rreth Takimit


[8.]                                         -  
[7.]     31 gusht 2017   -   Është publikuar verzioni i dytë i Seancës Plenare.
[6.]     28 gusht 2017   -   Është publikuar verzioni i parë i Seancës Plenare si dhe informata rreth lokalitetit ku do të mbahen seancat e Takimit 2017.
[5.]     02 qershor 2017   -   Është mbyllur sistemi ALPA për regjistrim të autorëve dhe përmbledhjeve për Takimin XII në Prishtinë [ => Dërgimi i kumtesave]
[4.]     15 maj 2017   -   Është publikuar e Thirrja e dytë për Takimin XII në Prishtinë [PDF, 283 KB]
[3.]     14 maj 2017   -   Me kërkesë të shumë autorëve, është zgjatur afati i dërgimit të përmbledhjeve për Takimin XII në Prishtinë [ => Dërgimi i kumtesave] deri më datën 31.05.2017
[2.]     28 mars 2017   -   Është hapur sistemi ALPA për regjistrim të autorëve dhe përmbledhjeve për Takimin XII në Prishtinë [ => Dërgimi i kumtesave]
[1.]     04 janar 2017   -   Aktivizimi i faqës për Takimin XII të Alb-Shkencës