English
(english)

Takimi i Dymbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 01 - 03 shtator 2017

Partnerët/Mbështetës të takimit/Donatorët

Takimi organizohet në bashkëpunim me: