English
(english)

Takimi i Dymbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 01 - 03 shtator 2017

Dërgimi i përmbledhjeve në mënyrë elektronike (online)

Është mbyllur sistemi ALPA për regjistrim të autorëve dhe përmbledhjeve për Takimin e këtij viti.